Alustava ettevõtja baaskoolitus

Põhjalik ettevõtluskoolitus, mille lõppedes oled loonud äriplaani ja tegevuskava

Mis on alustava ettevõtja baaskoolitus?

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolitus on üles ehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Antud koolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

Keda ootame koolitusele?

Ootame koolitusele alustavat ettevõtjat, kes on tegutsenud vähem kui 3 aastat või ettevõtlusest huvitatud eraisikut, kellel on olemas äriidee.

Koolitusel osalemisel on eelistatud Jõgeva, Järva ja Viljandi maakonnas tegutsevad/planeeritavad ettevõtted. Eelistatud piirkonna välised registreerujad saavad osaleda vabade kohtade olemasolul.

Koolituse sisu

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 9 päeva (64 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

Sissejuhatus koolitusprogrammi.
Äriidee ja visioon.
Ärimudeli koostamine. Ärimudeli ja äriplaani seosed.
Strateegia.
Ärimudeli arendus.
Toote/teenuse disain.
Väliskeskkonna analüüs.

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

Ettevõtlusega seotud maksud.
Finantsaruanded ja raamatupidamine.
Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
Investeeringute planeerimine.
Finantsprognooside koostamine.

II moodul: Turundus ja müük

Turundusuuringud.
Turundusstrateegia.
Turundustööriistad ja -valikud.
Turundusplaani koostamine.
Hinnastrateegia.
Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist.
Müügipsühholoogia ja -argumendid.
Liftikõne.
Müügiplaani koostamine.

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Juhi roll ja enesejuhtimine
Meeskond ja partnerid
Äriplaanide esitlused.
Koolitusprogrammi vältel toimub lisaks inspiratsioonipäev
Koolitusprogrammi vältel toimub lisaks inspiratsioonipäev 3 eri valdkonna ettevõtja külastus, kus arutleme ettevõtlusega seotud küsimuste üle, saame sissevaate edukate ettevõtjate igapäeva ja loome kontakte.

Koolitusprogrammi vältel toimub lisaks inspiratsioonipäev

3 eri valdkonna ettevõtja külastus, kus arutleme ettevõtlusega seotud küsimuste üle, saame sissevaate edukate ettevõtjate igapäeva ja loome kontakte.

Skip to content